TV& VIDEO

Phẳng hay không phẳng

"Tạp chí Kinh tế cuối năm: Thế giới phẳng hay không phẳng?" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ

"Tạp chí Kinh tế cuối năm: Thế giới phẳng hay không phẳng?" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ

VTV.vn - Sau 1 tuần phát sóng, "Tạp chí Kinh tế cuối năm: Thế giới phẳng hay không phẳng?" vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong khán giả và dư luận xã hội.