TV& VIDEO

phao cứu sinh

Bộ Y tế cấp thuốc, phao cứu sinh cho các tỉnh ảnh hưởng lũ lụt

Bộ Y tế cấp thuốc, phao cứu sinh cho các tỉnh ảnh hưởng lũ lụt

VTV.vn - Bộ Y tế cho biết Bộ đã cấp nhiều cơ số thuốc và phao cứu sinh cho y tế một số địa phương trong vùng ảnh hưởng lũ lụt.