pháp luật Việt Nam

"Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố

"Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố

VTV.vn - Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố.