pháp luật Việt Nam

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

VTV.vn - Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive