Pháp ngữ

"Cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam: Lịch sử, Văn học và Ký ức"

"Cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam: Lịch sử, Văn học và Ký ức"

VTV.vn - Đây là tên gọi của hội thảo vừa được tổ chức ngày 27/3 tại Thành phố Montpellier, Cộng hòa Pháp.