TV& VIDEO

Phát âm tiếng Anh

Quan niệm “tiếng Anh chuẩn” khi sống ở Mỹ

Quan niệm “tiếng Anh chuẩn” khi sống ở Mỹ

VTV.vn - Ở thành phố New York, với nhiều người, tiếng Anh chuẩn như người bản xứ là khó có thể thực hiện được nhưng họ có thể luyện tập để giao tiếp tiếng Anh tốt hơn.