TV& VIDEO

phát hành cổ phiếu

Quán hàng rong bán cua biển sắp IPO được định giá gần 100 triệu USD

Quán hàng rong bán cua biển sắp IPO được định giá gần 100 triệu USD

VTV.vn - Một cửa hàng chỉ bán cua sốt tiêu, không biển hiệu tại Singapore đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với tham vọng thu về 95 triệu USD.