TV& VIDEO

phát hành cổ phiếu

UAE cho phép hình thức gọi vốn bằng tiền ảo

UAE cho phép hình thức gọi vốn bằng tiền ảo

VTV.vn - Hiện nhiều quốc gia đang mong muốn tận dụng sức mạnh từ sự đi lên của Bitcoin và tiền ảo nói chung.