TV& VIDEO

phát hiện mìn

Huấn luyện ong có khả năng phát hiện mìn

Huấn luyện ong có khả năng phát hiện mìn

VTV.vn - Mới đây, một nhóm nghiên cứu người Croatia đã huấn luyện những con ong nhằm phục vụ cho sứ mạng phát hiện mìn còn sót lại sau chiến tranh.