TV& VIDEO

phát minh

Nhìn lại 10 phát minh công nghệ hữu ích nhất năm 2017

Nhìn lại 10 phát minh công nghệ hữu ích nhất năm 2017

VTV.vn - Đây là danh sách những phát minh công nghệ hữu ích nhất năm 2017 dựa trên bình chọn của tạp chí Times.