TV& VIDEO

phát thanh viên

Câu chuyện về nữ phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ - Hanoi Hannah

Câu chuyện về nữ phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ - Hanoi Hannah

VTV.vn - Đây là chương trình phát thanh tiếng Anh đầu tiên. Khi đó, bà Trịnh Thị Ngọ là phát thanh viên với nghệ danh Thu Hương.