TV& VIDEO

phát triển bền vững

Phát triển hài hòa giữa văn hóa, môi trường, kinh tế vùng miền núi và dân tộc thiểu số

Phát triển hài hòa giữa văn hóa, môi trường, kinh tế vùng miền núi và dân tộc thiểu số

VTV.vn - Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc với chủ đề "Phát triển hài hòa giữa văn hóa, môi trường và kinh tế vùng miền núi và dân tộc thiểu số" diễn ra ngày 18/9..