TV& VIDEO

phát triển bền vững

Thủ tướng: Việt Nam có nhiều tiềm năng, dư địa và cơ hội để tăng năng suất

Thủ tướng: Việt Nam có nhiều tiềm năng, dư địa và cơ hội để tăng năng suất

VTV.vn - Tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều tiềm năng, dư địa và cơ hội lớn để gia tăng tốc độ tăng năng suất.