phát triển bền vững

Phát huy vai trò thanh niên thực hiện mục tiêu phát triển

Phát huy vai trò thanh niên thực hiện mục tiêu phát triển

VTV.vn - Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành khảo sát thanh niên về các mục tiêu phát triển bền vững.