TV& VIDEO

phát triển bền vững

Đối thoại ASEAN - EU về phát triển bền vững

Đối thoại ASEAN - EU về phát triển bền vững

VTV.vn - Đối thoại ASEAN - EU về phát triển bền vững với chủ đề: Hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đã diễn ra tại Bangkok.