TV& VIDEO

phát triển công nghiệp

TP.HCM: 7 tháng đầu năm công nghiệp phát triển khá

TP.HCM: 7 tháng đầu năm công nghiệp phát triển khá

VTV.vn - Chỉ số phát triển công nghiệp 7 tháng đầu năm 2017 của TP.HCM tăng 7,6%. Tính riêng tháng 7, chỉ số này đã tăng 7,99%, hơn gấp 3 so với cùng kỳ.