TV& VIDEO

phát triển cụm công nghiệp

Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

VTV.vn - Tại hội thảo về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức tại Nam Định ngày 25/3, rất nhiều ý kiến đề xuất cơ chế phát triển được đưa ra.