TV& VIDEO

phát triển du lịch

Hội thảo "Phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam"

Hội thảo "Phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam"

VTV.vn - Viện Phát triển Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp tổ chức hội thảo "Phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam" tại TP. Huế