phát triển du lịch

Quảng Nam: Chiếm dụng đất bằng "chiêu" phát triển du lịch, đô thị

Quảng Nam: Chiếm dụng đất bằng "chiêu" phát triển du lịch, đô thị

VTV.vn - Một số nhà đầu tư bắt tay sang nhượng án, ôm tiền rồi bỏ mặc người mua. Đây là lý do khiến hạ tầng ở vùng đông Điện Bàn phố không ra phố, cảnh quan nông thôn bị biến dạng.