TV& VIDEO

phát triển kinh tế

Khát vọng đưa nền kinh tế Việt Nam lên tầm cao mới

Khát vọng đưa nền kinh tế Việt Nam lên tầm cao mới

VTV.vn - Việc hiện thực hóa những mục tiêu lớn về kinh tế sẽ là một thách thức rất lớn. Nhưng nếu vượt qua được, nó sẽ tạo cho Việt Nam một vị thế mới và vô vàn vận hội mới.