TV& VIDEO

phát triển kinh tế

Phát triển rau củ quả là mũi nhọn của nông nghiệp Việt Nam

Phát triển rau củ quả là mũi nhọn của nông nghiệp Việt Nam

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, phải coi việc phát triển rau - củ - quả là mũi nhọn của nông nghiệp Việt Nam.