phát triển nhà ở

Hàng triệu người dân TP.HCM chưa có nhà ở

Hàng triệu người dân TP.HCM chưa có nhà ở

VTV.vn - Theo thống kê của UBND TP.HCM chỉ riêng cán bộ, người lao động vẫn có 500.000 hộ chưa được sở hữu nhà để ở.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive