TV& VIDEO

phát triển nhà ở

Thanh tra Chính phủ: Hà Nội gây thất thu ngân sách 6.000 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ: Hà Nội gây thất thu ngân sách 6.000 tỷ đồng

VTV.vn - Thanh tra Chính phủ kết luận Hà Nội để xảy ra sai phạm trong một số dự án đầu tư khu nhà ở, khu đất dẫn đến thất thu ngân sách ước khoảng 6.000 tỷ đồng.