phát triển nông nghiệp

Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển nông nghiệp thông minh bền vững

Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển nông nghiệp thông minh bền vững

VTV.vn - Bên cạnh các giải pháp quản lý, công nghệ, sự chủ động của doanh nghiệp là những yếu tố cần để phát triển nông nghiệp thông minh bền vững.