phát triển nông nghiệp

Nông nghiệp trên sa mạc tại UAE

Nông nghiệp trên sa mạc tại UAE

VTV.vn - Những dự án nông nghiệp táo bạo đã và đang được phát triển tại UAE. Một trong số đó, là ý tưởng nuôi trồng thủy sản trên sa mạc.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive