TV& VIDEO

phát triển nông thôn mới

134 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại Hòa Vang, Đà Nẵng

134 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại Hòa Vang, Đà Nẵng

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã huy động gần 134 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.