TV& VIDEO

phát triển thương mại điện tử

Trung Quốc: Cuộc chiến giá cả tại các công ty vận chuyển hàng hóa

Trung Quốc: Cuộc chiến giá cả tại các công ty vận chuyển hàng hóa

VTV.vn - Trung Quốc hiện được đánh giá là một trong những thị trường có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh nhất trên thế giới.