TV& VIDEO

phát triển thương mại điện tử

TP. HCM, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số thương mại điện tử

TP. HCM, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số thương mại điện tử

VTV.vn - TP. HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu về chỉ số thương mại điện tử theo báo cáo mới nhất do Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) công bố.