TV& VIDEO

phát triển thủy sản bền vững

Bản đồ cá tra hướng tới phát triển thủy sản bền vững

Bản đồ cá tra hướng tới phát triển thủy sản bền vững

VTV.vn - Bản đồ thông tin về cụm ngành cá tra ở khu vực ĐBSCL sẽ tích cực tháo gỡ những khó khăn trong nuôi và xuất khẩu cá tra hiện nay.