phát triển

Ngôi nhà VTV thay đổi thế nào trong những năm qua?

Ngôi nhà VTV thay đổi thế nào trong những năm qua?

VTV.vn - Trải qua 47 năm trưởng thành và phát triển, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ sở vật chất.