TV& VIDEO

Phẫu thuật miễn phí sứt môi

Phẫu thuật miễn phí sứt môi cho trẻ em khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Phẫu thuật miễn phí sứt môi cho trẻ em khu vực miền Trung - Tây Nguyên

VTV.vn - Toàn bộ kinh phí phẫu thuật do tổ chức từ thiện Smile Train (Hoa Kỳ) hỗ trợ.