TV& VIDEO

Phê bình văn học

"Các xu hướng vận động của Văn học nghệ thuật Việt Nam"

"Các xu hướng vận động của Văn học nghệ thuật Việt Nam"

VTV.vn - Nhiều chuyên gia nhận đình, văn học nghệ thuật thời kỳ đổi mới và hội nhập đã đạt được những thành tựu quan trọng.