TV& VIDEO

phí đường bộ

Từ 01/11, áp mức phí mới với các phương tiện vận tải

Từ 01/11, áp mức phí mới với các phương tiện vận tải

Từ hôm nay (01/11), người sử dụng mô tô, xe máy sẽ phải chịu mức phí đường bộ cao hơn, trong khi các loại xe kinh doanh vận tải sẽ được miễn giảm phí này.