TV& VIDEO

phí linh

Khi Phí Linh và Thùy Linh... điệu

Khi Phí Linh và Thùy Linh... điệu

VTV.vn - Sau thời gian nghiên cứu kịch bản thì một trong những việc "giết thời gian" của Phí Linh và Thùy Linh tại trường quay là tạo dáng và chụp hình.