TV& VIDEO

phi nông nghiệp

TP.HCM giữ nguyên giá đất đô thị trong năm 2014

TP.HCM giữ nguyên giá đất đô thị trong năm 2014

 UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 theo nguyên tắc giữ nguyên giá, không tăng so với năm 2013.