TV& VIDEO

phiên đấu giá

Đấu giá trực tuyến - Mô hình thương mại điện tử phát triển tại Trung Quốc

Đấu giá trực tuyến - Mô hình thương mại điện tử phát triển tại Trung Quốc

VTV.vn - Vì sao thời gian gần đây, những tài sản có giá trị lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD lại được đem ra đấu giá trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc?