TV& VIDEO

Phó Chủ tịch Hạ viện Anh

PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng hội kiến Phó Chủ tịch Hạ viện Anh

PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng hội kiến Phó Chủ tịch Hạ viện Anh

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.