TV& VIDEO

Phó Chủ tịch Quốc hội

Lao động nữ thất nghiệp sau tuổi 35  - Vấn đề làm "nóng" nghị trường Quốc hội

Lao động nữ thất nghiệp sau tuổi 35 - Vấn đề làm "nóng" nghị trường Quốc hội

VTV.vn - Tình trạng lao động nữ thất nghiệp sau tuổi 35 đã được các đại biểu Quốc hội tranh luận rất sôi nổi trong phiên thảo luận ngày 1/11.