TV& VIDEO

Phong cách thời trang

Lạc vào thế giới thần tiên và "Hội chợ phù hoa" tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2017

Lạc vào thế giới thần tiên và "Hội chợ phù hoa" tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2017

VTV.vn-BST Fairy Land (NTK Thảo Nguyễn) và Hội chợ phù hoa (thương hiệu XITA) đã làm nức lòng khán giả trong đêm diễn thứ 2 của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2017.