phòng cảnh sát

TP.HCM tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm 2014

TP.HCM tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm 2014

Sáng 1/1/2015, TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương 6 công dân trẻ năm 2014.