TV& VIDEO

phòng chống bệnh Zika

Bộ Y tế tổ chức chiến dịch phòng chống bệnh Zika và sốt xuất huyết

Bộ Y tế tổ chức chiến dịch phòng chống bệnh Zika và sốt xuất huyết

VTV.vn - Bộ Y tế vừa chỉ thị về việc tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng và triển khai công tác phòng chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết.