TV& VIDEO

phòng chống cháy nổ

Hà Nội siết chặt kiểm tra về quản lý và tổ chức lễ hội

Hà Nội siết chặt kiểm tra về quản lý và tổ chức lễ hội

VTV.vn - Việc quản lý và tổ chức lễ hội tại Hà Nội sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn trong năm nay.