TV& VIDEO

phòng chống cháy nổ

Cháy xưởng sản xuất trong khu dân cư: Ai chịu trách nhiệm?

Cháy xưởng sản xuất trong khu dân cư: Ai chịu trách nhiệm?

VTV.vn - Trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng nghìn xưởng sản xuất nhỏ lẻ nằm xen kẽ các khu dân cư đông đúc. Khi xảy ra cháy nổ, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?