TV& VIDEO

phòng chống dịch bệnh MERS

Lập 4 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh MERS

Lập 4 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh MERS

VTV.vn - Ngày 5/6, Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập 4 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh MERS tại các khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.