TV& VIDEO

phòng chống dịch sốt xuất huyết

Hà Nội: Triển khai đồng bộ, quyết liệt trong phòng chống dịch sốt xuất huyết

Hà Nội: Triển khai đồng bộ, quyết liệt trong phòng chống dịch sốt xuất huyết

VTV.vn - Hà Nội là địa phương có tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp nên các hoạt động phòng, chống dịch đã được đẩy mạnh từ thành phố đến cơ sở.