TV& VIDEO

phòng chống lao

Việt Nam có khoảng 130.000 ca mắc lao mới mỗi năm

Việt Nam có khoảng 130.000 ca mắc lao mới mỗi năm

VTV.vn - Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 130.000 bệnh nhân mắc lao mới và khoảng 16.000 người tử vong.