TV& VIDEO

phòng chống lụt bão

Các tỉnh miền Trung cấm biển và khẩn trương kêu gọi tàu thuyền

Các tỉnh miền Trung cấm biển và khẩn trương kêu gọi tàu thuyền

VTV.vn - Các địa phương từ Nghệ An đến Quảng Trị gấp rút triển khai phương án đối phó với cơn bão số 10.