TV& VIDEO

phòng chống lụt bão

Cần làm gì khi bão đến?

Cần làm gì khi bão đến?

VTV.vn - Hãy cùng xem clip hướng dẫn để biết cách đối phó khi bão tới.