TV& VIDEO

phòng chống sốt rét

Lạng Sơn: tăng cường chăn ấm, lò sưởi điện đến 100% buồng bệnh nhân để chống rét

Lạng Sơn: tăng cường chăn ấm, lò sưởi điện đến 100% buồng bệnh nhân để chống rét

VTV.vn - Nhiệt độ xuống thấp, các bệnh viện ở Lạng Sơn đang ra sức phòng chống rét cho bệnh nhân.