TV& VIDEO

phòng chống thiên tai

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Kiên Giang chủ động ứng phó với bão Sanba

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Kiên Giang chủ động ứng phó với bão Sanba

VTV.vn - Ngày 12/2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai- Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 02 về công tác ứng phó bão