phòng chống thiên tai

Hơn 18 triệu USD thực hiện dự án chống lũ trên lưu vực sông Hương

Hơn 18 triệu USD thực hiện dự án chống lũ trên lưu vực sông Hương

VTV.vn - Dự án sẽ thiết lập khung vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp, xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo đến các khu vực dễ bị tổn thương trên lưu vực sông Hương.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive