TV& VIDEO

phòng giao dịch

Bình Dương: Cháy lớn ở Công ty gỗ Mỹ Nghệ 3

Bình Dương: Cháy lớn ở Công ty gỗ Mỹ Nghệ 3

VTV.vn - Khói lửa bao trùm diện tích hơn 1.000 m2 của Công ty gỗ Mỹ Nghệ 3. Nhiều thùng sơn liên tục phát nổ.