TV& VIDEO

phòng khám bệnh tư

Phòng khám bệnh tư miễn phí công nghệ cao đầu tiên tại Ấn Độ

Phòng khám bệnh tư miễn phí công nghệ cao đầu tiên tại Ấn Độ

VTV.vn - Tại Ấn Độ, để giải quyết tình trạng nghẽn khi đăng ký khám chữa bệnh, một phần mềm quản lý bằng máy tính bảng đã được thử nghiệm tại phòng khám đa khoa tại New Delhi.