TV& VIDEO

phòng khám tư nhân

Chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng

VTV.vn - Chăm sóc người cao tuổi dựa vào các mô hình cộng đồng là những mô hình thay đổi lối sống và tạo việc làm để người cao tuổi khỏe mạnh và năng động hơn.