TV& VIDEO

phòng ngừa kháng thuốc kháng sinh

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam ngày càng trầm trọng

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam ngày càng trầm trọng

VTV.vn - Các chuyên gia y tế cảnh báo tác hại với sức khỏe và gánh nặng về kinh tế do kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam đang ngày càng trầm trọng.