TV& VIDEO

phòng ngừa tai nạn

Cải tạo hạ tầng giúp hạn chế tai nạn đường sắt

Cải tạo hạ tầng giúp hạn chế tai nạn đường sắt

VTV.vn - Cùng với sự chủ động tham gia của các địa phương, ngành đường sắt sẽ cần triển khai các nhiệm vụ như đóng vĩnh viễn, cải tạo nâng cấp đường ngang hoặc xây dựng đường gom.