TV& VIDEO

phóng thử tên lửa

Nhìn lại chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Nhìn lại chương trình hạt nhân của Triều Tiên

VTV.vn - Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc trong những năm qua.