TV& VIDEO

phong tục cổ truyền

Tết trong MC Minh Hà là...

Tết trong MC Minh Hà là...

VTV.vn - Với MC Minh Hà, Tết là những điều bình dị nhất mà cô nhận được từ những người thân yêu trong gia đình.