TV& VIDEO

phong tục truyền thống

Nguồn gốc và ý nghĩa phong tục nhịn ăn tháng Ramadan

Nguồn gốc và ý nghĩa phong tục nhịn ăn tháng Ramadan

VTV.vn - Ngoài các phong tục truyền thống, Ramadan không thể thiếu một phong tục đã mang tính biểu tượng là nhịn ăn.