TV& VIDEO

phóng viên điều tra

Cơ chế nào để bảo vệ các nhà báo khi tác nghiệp?

Cơ chế nào để bảo vệ các nhà báo khi tác nghiệp?

VTV.vn - Việc liên tiếp các nhà báo bị hành hung trong thời gian gần đây đã cho thấy sự nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp. Vậy, cơ chế nào để bảo vệ họ trước những rủi ro?