chống thiên tai

Thủ tướng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1

Thủ tướng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kêu gọi các tàu, thuyền tránh bão, sơ tán dân, lồng bè thủy sản vùng thấp trũng có nguy cơ ngập nước.