chống thiên tai

Thủ tướng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1

Thủ tướng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kêu gọi các tàu, thuyền tránh bão, sơ tán dân, lồng bè thủy sản vùng thấp trũng có nguy cơ ngập nước.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive