TV& VIDEO

phụ huynh đưa con đi thi

Muôn kiểu chống nóng của phụ huynh và sĩ tử mùa thi

Muôn kiểu chống nóng của phụ huynh và sĩ tử mùa thi

VTV.vn - Nghỉ ngoài hành lang, liên tục lau giường chiếu… là những cách thức chống nóng của phụ huynh đưa con đi thi trong những ngày qua.