TV& VIDEO

Phụ nữ hiện đại

Phụ nữ là để yêu thương: Mọi phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương, trân trọng và nâng niu

Phụ nữ là để yêu thương: Mọi phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương, trân trọng và nâng niu

VTV.vn - Chương trình Phụ nữ là để yêu thương mang tới thông điệp ý nghĩa: "Đã là phụ nữ, dù bạn là ai, bạn đều xứng đáng để được yêu thương, trân trọng và nâng niu".